Graag vragen wij uw aandacht voor de plannen voor een biovergister aan de Kleinedijk 11 te Klarenbeek.

Deze plannen hebben een enorme sociale onrust teweeg gebracht bij de omwonenden, de groep trekt gezamenlijk op.
Helaas wil de gemeente Apeldoorn middels de afdeling bouwen en de omgevingsdienst volledig meewerken aan dit plan.
Wij vrezen dat de uitvoering van dit plan een grote aantasting zal hebben op ons woongenot. Het welzijn van de omwonenden zal ernstig geschaad gaan worden.
Wij vrezen geur- en stankoverlast, overlast van transportbewegingen en uitzichtvermindering.
De installatie die hier gebouwd zal worden tast de omgeving aan en zal een negatieve invloed hebben op het welzijn en welbehagen van de omwonenden. Een installatie als deze hoort niet in het buitengebied thuis, het is een vorm van industrie.
Het gewonnen gas zal in Ugchelen bij de papierfabriek omgezet worden door verbranding in elektriciteit en warmte hiertoe wordt een gasleiding voor transport gegraven van Klarenbeek naar Ugchelen, hoe inefficiënt.
Een betere locatie voor deze installatie zou zijn op de plaats waar de papierfabriek staat.
Namelijk het idee van directe invoer van mest is op deze locatie niet meer van toepassing omdat het varkensbedrijf is verkocht aan een derde.
Daarnaast bestaat de input van deze vergister uit maximaal 50 % mest en de andere 50 % moet worden aangevoerd in de vorm van industriële restproducten van onbekende oorsprong. Dringend vragen wij u ons te beschermen tegen deze inbreuk op ons woongenot, welzijn en gezondheid. De sociale onrust in deze kleine gemeenschap is erg groot.
Graag vernemen wij uw reactie.

Wanneer u meer algemene informatie wenst over biogasinstallaties verzoeken wij u o.a. navolgende reportage te bekijken

Leave a Reply

Your email address will not be published.