Gemeente Apeldoorn, waarom geeft u niet thuis?

#Gemeente Apeldoorn, waarom geeft u niet thuis?

Waarom moeten wij in de krant lezen dat de initiatiefnemer heeft begrepen dat de Gemeente Apeldoorn niet gaat handhaven. Mogelijk betreft het zelfs een verklaring aan de pers van de Gemeente Apeldoorn. Wij weten van niets!!! Sterker nog, u blijft ondanks onze zorgen die wij meer dan ruim hebben gemotiveerd en juridisch onderbouwd maar geen zichtbare actie ondernemen.
Het enige wat wij #Gemeente Apeldoorn verzoeken is om de wedstrijd te “neutraliseren” en eerst duidelijkheid te geven richting alle partijen. Dit recht hebben wij en moet ons inziens ingezet worden door het bevoegd gezag, de gemeente Apeldoorn in deze. Waarom laat u toe dat ook hier via de rechtsgang een bouwstop wordt afgedwongen. Moet het hier ook zo ver komen dat de Raad van State u iets oplegt waardoor ook hier in dit deel van #Klarenbeek de situatie ontspoort.
Tot nu toe proberen wij met argumenten omkleed uw aandacht te krijgen, niets helpt. Wij voelen ons niet voldoende gehoord (geen daden) en serieus genomen (eerst situatie stabiel maken door bouwstop) waarom laat u dit alles toe???