17 juli 2015

Beste allen,
We hoorden dat er behoefte is aan een update, begrijpelijk. In alle drukte zijn we dit een beetje vergeten. We zijn de afgelopen weken erg druk geweest met de bestaande vergunningen. We proberen hieronder kort en bondig een samenvatting van de bij ons bekende zaken te geven, mochten er nog vragen zijn stel ze gerust in de whatsapp, graag zelfs. Helaas hebben we nog geen concrete winsten kunnen boeken, maar we doen ons uiterste best.

Gesprekken gemeente
De gesprekken lopen redelijk goed, echter de daarna volgende schriftelijke reacties geven ons meer vragen dan antwoorden. Dit hebben we afgelopen weekend kenbaar gemaakt naar de complete raad, de ambtenaren en de wethouder. Er is een reactie terug gekomen waarin ze verandering aankondigen.

Verzoek tot intrekken bestaande vergunningen
Hierover is nog geen duidelijkheid, inmiddels hebben we de 3de versies verzonden, steeds met meer onderbouwing. De uitkomst hiervan is niet in te schatten. De doorlooptijd is 26 weken met eventuele verlenging een lange adem dus.

Handhavingsverzoek
Het handhavingsverzoek is korter ca 8 weken maar richt zich meer op het feit dat er nog niet begonnen is met bouwen. Als initiatief nemer kan aantonen binnen het redelijke eea snel te realiseren zal dit niet lukken. De uitkomst is nog niet in te schatten.

De borden
Hier hebben we geen reactie meer over ontvangen en doen dus even niets tot dat er een reactie komt. Waarom het opeens stil is weten we niet, we hopen op het begrip van de gemeente om onze mening te mogen tonen en zo de onrust niet onnodig op te laten laaien. We hebben aangegeven dat de 2 borden op de route al heel veel rumoer gaf.

Nieuwe vergunning
In april is er een nieuwe milieu vergunning aangevraagd, de inhoud is ons niet bekend maar zal inhouden grotere vergisters en input zoals bekend. De gemeente heeft inmiddels een aanvulling van de gegevens verzocht bij initiatief nemers, deze mogen nu reageren voor midden juli. Hierna kan eventueel op enig moment de vergunningen ter inzage worden gelegd. Dan moeten we hierop reageren met de inmiddels verzamelde bezwaren die aanzienlijk zijn (zonder iets van de haalbaarheid te zeggen van onze bezwaren). We zullen hierbij zeker juridische hulp moeten inzetten om dit heel goed te doen.

Algemeen
We zijn blij met alle reacties die we ontvangen, iedereen die ook maar iets leest of vindt over vergisters stuur het aub op, zodat we het kunnen mee nemen. Ook de reactie van Klarenbeeks belang zijn we erg gelukkig mee.

Email: info@actiebiogas.nl
www.actiebiogas.nl