23 november 2015

Beste buren en belangstellenden

Hierbij weer een nieuwsbrief Biogas zoals toegezegd.

Begin december loopt de termijn af dat we kunnen reageren op ontwerp beschikking van de Gemeente Apeldoorn, we hebben inmiddels meer dan 60 argumenten verzameld die grote twijfels oproepen.

Deze zijn gevonden in zowel het milieudeel , bouwdeel en de ruimtelijke onderbouwing. Onze jurist is er volop mee bezig en voegt onze bezwarenlijst 1 op 1 toe aan het bezwaar. Verder maakt ze een inleidende brief met natuurlijk de nodige artikelen uit ons grote wetboek. We hebben een nieuwe behandelaar gekregen (de andere moest op een andere klus worden ingezet), een hele pittige dame die vol enthousiasme ons dossier opgepakt heeft.

Naast dit officiële bezwaar hebben we een brief opgesteld aan de Raad waarin we ten laatste male oproepen om hun dienst aan te spreken op het gedrag, ze kunnen o.i. wel handhaven maar willen niet!!! Hierin vermelden we tevens dat we, als er geen actie komt we de 1.100 handtekeningen komen aanbieden. We willen niet het verwijt krijgen dat we niet vak genoeg hebben gewaarschuwd. We hebben aangegeven dat als het officiële bezwaar door onze advocaat is ingediend er geen logische weg meer terug is. Dan komt de vuile was ook buiten te hangen!!!

De Gemeente Apeldoorn heeft tot het eind van het jaar de tijd (dit lijkt lang maar is juridisch correct)om te overwegen of de beschikking wordt aangepast (zoals wij dat graag willen zien, niets bouwen dus). Mocht dit niet na tevredenheid gebeuren zal direct na het ontvangen van deze definitieve beschikking een verzoek worden ingediend bij de rechter.

De activiteiten in Ugchelen zijn we ook in afwachting van reactie Gemeente, we hebben ook daar een zienswijze ingediend en vermoedelijk ook enkele buren daar ter plekke! Dat is mooi nieuws want die zijn zeker belanghebbende. Zodra we daar mee van weten horen jullie ook weer.

Alles bij elkaar helaas nog niets concreets te melden, het is nog (veel) te vroeg om te juichen, maar onze advocaat geeft ons al wel vast een heel klein glimlachje op de mond, we staan zeker niet meer met 10 – 0 achter zoals in het begin…. .

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben of stukken willen zien, we horen het graag, voor ons lastig om jullie goed te blijven informeren zonder meteen alle details te gaan vermelden.

Met vriendelijke groet,
Groep Actiebiogas.nl