Open brief aan de gemeente Apeldoorn

Geachte gemeente Apeldoorn

Namens alle omwonenden willen wij u hartelijk danken voor het feit dat u op kerstavond ons als omgeving uw definitieve beschikking heeft doen toekomen.

Het getuige van een groot inlevingsvermogen en betrokkenheid bij de situatie.

Nu hoeven we als omgeving tenminste niet te wachten tot na de Kerst (wat natuurlijk ook prima had gekund) om het warme gevoel van gehoord en begrip voor de omgeving te beleven.

En het geeft ons prima gespreksstof bij de kerstmaaltijd.

Het is ons nu volkomen duidelijk hoe u in deze situatie staat en kunnen nu met een gerust hart alle registers open trekken in 2016.

Wij wensen u en de uwen ondanks dit alles wel oprecht fijne feestdagen toe en zien elkaar in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Groep Actiebiogas.nl