UITSPRAAK RAAD VAN STATE BEKEND!

Klarenbeek 24-01-2018

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak inzake de beslissing van de Rechtbank in 2016, die ging over ons eerste verzoek om intrekking van juni 2015 en de reactie van de gemeente Apeldoorn december 2015.

Om misverstanden te voorkomen even het volgende, de Raad van State controleert niet volledig de inhoud, maar alleen of de procedure die de Rechtbank heeft doorlopen met de aanwezige documenten juist is geweest. De uitspraak van vandaag is inderdaad dat de Rechtbank juist heeft beslist met de gegevens die toen voor handen waren.

Er staan in deze uitspraak minimaal 3 belangrijke dingen (voor ons), namelijk dat vast staat dat 50% mest van het eigen bedrijf moet komen, dat wij niet zwart op wit hebben aangetoond dat er bewuste misleiding was bij de aanvraag en dat de Gemeente op 1 juli 2017 opnieuw kan overwegen.

Het klopt dat wij ten tijde van de zitting bij de Rechtbank en Raad van State niet zwart op wit konden aantonen dat er bewuste misleiding door de aanvrager van de vergunning is geweest. Echter 14 dagen na de zitting bij de Raad van State hebben we een document gekregen die bij de vergunningsaanvraag zat. Hierin staat duidelijk hoeveel eigen varkens er zouden zijn op Kleine Dijk 11.

Wat wel vast staat is dat de vergunningen niet zijn verlopen nu deze samengevoegd moeten worden door een wetswijziging in 2010. Dat is jammer want daarmee waren we nu klaar geweest. Wat ook vast staat is dat er voldoende belanghebbenden zijn!

Aangezien de termijn in de eerste beslissing van de Gemeente Apeldoorn op 1 juli 2017 was verlopen, is er op 5 juli 2017 netjes een nieuw verzoek gedaan met wel het betreffende document dat aantoont dat er sprake is van misleiding erbij (en alle overige info die we bij zowel de Rechtbank als de Raad van State hebben gebruikt). De Gemeente Apeldoorn heeft echter maximaal gebruik gemaakt van de termijnen die men tot beschikking heeft om er voor te zorgen dat ze nog niet op ons nieuwe verzoek in hoeven gaan. Hiermee hebben ze de uitspraak van vandaag afgewacht, onze jurist had dit al voorspelt.

De hoorzitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie afgelopen januari 2018 ging over het nieuwe verzoek van juli 2017.

Daarnaast loopt er nog een derde verzoek over de totstandkoming van een verandering van de vergunning (minder stroom opwekken en meer warm water). Ook bij dit verzoek hebben we gisteren te horen gekregen dat na de uitspraak opnieuw wordt overwogen.

Het vervolg is als volgt, eerst moeten we de uitspraak van de onafhankelijke bezwarencommissie afwachten, hierin zal een advies staan aan de gemeente Apeldoorn, we kunnen nog niet inschatten hoe dat advies is.

Daarna moet de Gemeente Apeldoorn een reactie geven op ons verzoek (een nieuw besluit zoals in december 2015).

Die reactie kan dan weer aanleiding zijn voor een nieuwe gang naar de Rechtbank. Afhankelijk van die uitslag kan eventueel weer een nieuwe zaak bij de Raad van State opleveren.

We zijn er dus nog lang niet zeker van wat de toekomst ons brengt, maar het verhaal is hiermee dus zeker niet klaar.

We houden jullie weer op de hoogte als er nieuws is!

Met vriendelijke groet,

Dagelijks comité GroepActiebiogas.nl