Schandalig, meer woorden hebben wij er niet voor!

De Gemeente Apeldoorn heeft wederom het vertrouwen van de inwoners van het Hooiland in het proces Biogas ernstig te kort gedaan, maar nu is de boot aan!

We zijn simpelweg meer als een jaar lang aan het lijntje gehouden met de meest onmogelijke spelletjes.

Vanaf eind april 2018 zou er een gesprek komen, deze is bijna wekelijks verschoven tot vandaag.

Meer als een jaar na ons verzoek en meer dan een halfjaar na zitting bij de “onafhankelijke” bezwaren commissie, voor een burger niet meer te bevatten.

Het vertrouwen is op en veel te vaak geschaad, er zal zeker bemiddeling nodig zijn zoals de Gemeente Apeldoorn voorstelt.

Echter in eerste instantie tussen wethouder, het college en buurt, dat vertrouwen dient eerst hersteld te worden voor zover dit nog mogelijk is.

Vandaag is ons onder het genot van een kopje koffie mede gedeeld dat ze ons nieuwe verzoek van juli 2017 simpelweg weer weg wimpelen en de vele bezwaren en aanvullende brieven van onze jurist voor het gemak ook maar van tafel vegen.

Uit het gesprek blijkt wederom dat de dossier kennis bij de ambtenaren en de Wethouder meer dan belabberd is en de kennis van het bouwplan evenmin.

De Gemeente weet niet eens wat er aan bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd, te triest voor woorden!

De volgende stappen zijn eenvoudig eerst zal er een klacht worden ingediend bij de nationale ombudsman, vervolgens zal de Raad worden geïnformeerd over de behandeling van burgers door wethouder en college en tot slot zal de juridische procedure weer worden voortgezet.

Na kort bestuderen van de uitspraak van de onafhankelijke bezwaren commissie en het briefje van het college, wat wij overigens geen besluit noemen om dat er weer geen juiste procedure is gevolgd, zijn al weer voldoende onjuistheden geconstateerd.

Het is voor de buurt onbegrijpelijk dat de wethouder en de ambtenaren zich in alle mogelijke bochten wringen om niet in te hoeven gaan op de harde feiten!!!

Zelfs een duidelijke brief van de Gemeente Apeldoorn aan vergunninghouder met een duidelijke termijn (24 april 2018) en duidelijke vragen blijkt alweer onbeantwoord van tafel te zijn.

Hoe lang denk de Gemeente Apeldoorn nog zo met inwoners van het buitengebied om te kunnen gaan?

Voor ons als ca 37 betrokken families is 1 ding duidelijk, wij geven niet op!!!

Met vriendelijke groeten,
Dagelijks comité Groep Actiebiogas.nl